Sonic Kavramı

Sonic Kavram Nedir?

Akustik Dalga fiziğinin özel bir bölümüdür. Ayrıca kapalı bir yerde sesin duyulma ve dağılma tarzına ve bunu incelemeye denir.

Akustik kelimesi Yunanca kökenlidir. Orta çağı tanımlayan düşünsel bir uyku döneminden sonra, akustiğin bir bilim olarak değerinin anlaşılması, Golites, Da Vinci, Newton ve Laplace’in önemli katkılarıyla tekrar başladı fakat yetersizdi. Şimdiye kadar ki anlayış ve bilgi artışıyla, akustik 3 özel kapsamda öğretilerle gelişmeye başladı.

Ses; Infrasonic –Audiosonic ve Ultrasonic olarak 3 bölümde incelenmektedir.

Infrasonic, Audiosonic, Ultrasonic

20 Hz Sesli Aralık 20kHz
Infrasonic Audiosonic Ultrasonic

İnsan kulağının en çok hassas olduğu

400 Hz – 6000 Hz

Akustik Temizleyici Aralığı

10 Hz INFRASONIC 30 Hz
170 Hz AUDIOSONIC 360 Hz

SES; Ses havada ki basınç değişimi nedeni ile oluşmaktadır. Ses, nesnelerin titreşiminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava, su vb.) bir yerden başka bir yere, sıkışma ve genleşmeler şeklinde ilerleyen bir dalgadır.

Fiziksel boyutta ses, gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur. Dolayısıyla ses, bir basınç dalgasıdır.

SESİN ŞİDDETİ; Sesin havada yayılırken oluşturduğu dalganın yoğunluğunun niceliğidir. Bir sesin şiddeti, ses dalgasının genliğiyle doğru orantılıdır. Sesin şiddeti arttıkça, direnebileceği süre artar. Yani ses daha uzağa yayılabilir. Ses şiddetinin birimine desibel denir.

SESİN FREKANSI; Sesin bir frekansı, boyu, periyodu ve hızı bulunmaktadır. Sesin birim zamandaki (genellikle saniye) titreşim sayısına "frekans" denir. Birimi ise Hertz (Hz)dir. Dalga boyu, bir ses dalgasının oluşması için sesin aldığı yoldur. Sesin hızı normal koşullarda; havada 340, tahtada 4000-6000, suda 3000-5000, çelikte ise 8000 m/s dir. Ses boşlukta yayılmaz. Çünkü titreşen bir cismin sıkışıp genleşmesine yol açabilecek atom ya da molekül gibi tanecikler yoktur.

REZONANS; Fizikte rezonans, birbiriyle ilişkili küçük kuvvet ve etkilerin toplanması sonucunda daha da büyük etkiler yaratmasına denir. Daha başka bir ifade ile Rezonans teknik olarak “genliğin sonsuza gitmesi” şeklinde açıklanır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınımlar olduğunu biliriz. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit olursa, sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir; bu olaya rezonans denir. Titreşimin yaratmış olduğu Salınımlar Cismin doğal frekansına eşit olduğunda, cisim artan genliğe ve bunun neden olduğu gerilime dayanamayarak yıkılır. Rezonansa uğrayan bir nesnenin zarar görmemesi mümkün değildir. Fakat nesnenin rezonansa girmesi alınacak önlemlerle engellenebilir.

TÜRBÜLANS; Turbulence is the flow irregularity of a liquid or gas. Turbulence in fluid dynamics is a flow change defined as chaotic and stochastic. This includes low moment diffusion in space and time, high moment convection, rapid pressure and velocity variations. Non-turbulent flow is called layered flow. Turbulence is defined from the modern perspective as irregularity that occurs at all levels.