Çimento Fabrikaları

User Muhendislik - Sektörler

Çimento endüstrisi içinde Sonic temizleyiciler, birçok proses noktasında uygulama imkanına sahiptir.

USER MÜHENDİSLİK olarak hem duyulabilir hem de duyulamayan ses yayıcılarını kapsayan bütün Sonic temizleme ürünlerini sunabilme konusunda tek konumda olmaktan gururluyuz.Müşterilerimizin farklı uygulamalarına etkili mühendislik çözümleri sağlamanın tek yolunun tüm sınıflarda ses yayıcıları sunmak olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

Kurulumlar müşterilerimiz ile yakın işbirliği, akustik alanındaki temel bilgimiz ve proses teknolojisindeki uzun tecrübemiz ile yapılmaktadır.

Aşağıda listelenen alanlar sadece daha yaygın kullanımlardan bazıları için verilmiştir. Biz biliyoruz ki sizin özel projeleriniz içinde çalışma yapabilir ve birlikte bu sorunlarınıza çözüm getirebiliriz.

Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içersinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artıran bağlayıcı maddelerdir.

Üretim sırasında Çimento klinkerinin döner fırınlarda pişirilebilmesi için, fırında teorik olarak 1350-1400°C sıcaklığı sağlayabilecek yakıt gerekmektedir. Yakıt olarak düşük kalorili kömürlerin de kullanılması mümkünse de fabrikalarca kuru bazda 6000 Kcal/kg'hk kömür (Orijinal bazda 5000 Kcal/kg) tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri yüksek kalorili kömürde daha az kömür öğüterek öğütme maliyetinin düşmesi, daha az stok ihtiyacı ve en önemlisi fırın kapasitesinin yüksek olmasıdır. Kalori değeri orijinal bazda 5000 Kcal/kg'm altına indiğinde, verim düşüklüğüne yol açmamak için daha yüksek kalorili yakıtlarla paçal yapılarak kalori yükseltilir. Ayrıca kükürt oranının %3'ün üzerine çıkması ve kül oranının %30'u aşması fırın ve siklonlarda kemerleşmeye ve korozyona sebep olmaktadır.

Çimento üretim prosesinde, yarı mamül olarak adlandırılan klinker üretim sürecinde ısıl enerjinin yoğun olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkan atık sıcak gazların geri kazanımıyla enerji üretilmesi Türkçemize çevrimi “Atık Isı Geri Kazanımı” olarak yapılmış olan bu terminoloji, aslında literatürde WasteHeatRecovery kelimelerinin kısaltılmasıyla elde edilen WHR terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. . WHR sistemi ile, atmosfere atılan bu sıcak gazlar kullanılmak suretiyle elektrik enerjisi üretimi mümkün olmaktadır. Böylece, hem doğaya atılan ısı kullanılarak elektrik üretilip ekonomik fayda temin edilmekte, hem de çevre duyarlılığı açısından önemli katkı sağlanmaktadır.

Bu aşamada sistemimiz aşağıdaki alanlarda kullanılabilmektedır;

 • Kazanlar ( SP ve AQC )
 • Elektrostatik Çöktürücüler
 • Super Heater
 • Economizer
 • Air Pre Heater
 • Heat Exchanger
 • Kalsinatör
 • Dinamik Siklonlar
 • Silo & Bunker
 • ID Fan
 • Filtre