Silo ve Bunker

USER MÜHENDİSLİKTürkiye’ de ve Dünya genelinde birçok tesis için silo ve depoların verimlilik ve kullanımını iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmakta olan ürünler geliştirmektedir. Silo ve Depoların oluşturduğu sorunlara yönelik olarak üretilen sistemlerimiz ve bunların giderdiği sorunlar:

 • Yığılma problemi
 • Tıkanıklık problemi
 • Dikey duvarlarda birikme
 • Akışkanlaştırma
 • Sert birikim ve tutunmaların temizlenmesi

Bu alanda USER MÜHENDİSLİK olarak 3 farklı sistemimiz bulunmaktadır.

 • USER PULSE (Yığın oluşumunu engelleme ve akış sistemleri)
 • USER HAMSTER (Yapışmış keseklerin silo içerisinden temizlenmesi)
 • USER SONIC HORN (Yapışmanın Engellenmesi akış sistemleri)

USER PULSE

Dökme Kullanım & Toz Teknikleri İçin Ekipman

USER PULSE tüm dünya genelinde birçok tesiste silo ve depoların verimlilik ve kullanımını iyileştirmek için kullanılmaktadır. USER PULSE, boşaltma sistemi malzemenin siloda etkili şekilde gevşemesi için geliştirilmiştir.

Bu alanda USER PULSE ile temizlemenin bazı faydaları:

 • Boşaltma işlemimin iyileştirilmesi
 • Temizliğin hızlandırılması
 • Manuel temizlik ihtiyacının ortadan kaldırılması

Detay

Burada aktivatör tam pnönamatik bir pulsatörden gelen basınçlı havanın, silo içerisine yerleştirilmiş olan çelik bez örgülü aktivatörler üzerinden hızlı ve titreşimle itmesiyle çalışır. Panel pulsatör hem titreşim havasını toz malzemenin içine püskürtmek hem de onu en etkin şekilde dağıtmak için kullanılır.

Mevcut kullanılan Hava şoklarının silo içerisinde yaratmış olduğu bölgesel basınçlı hava etkisinden farklı olarak, tek nokta yerine daha çok noktadan basınçlı ve titreşimli hava girişi sağlamaktadır. Bu şekilde silo içerisinde bulunan malzemenin çok noktadan bağ yapısını bozmasına titreşim etkisi ile gevşeyerek akışkanlaşmasına sebep olmaktadır.

Bu tarzın diğer bir avantajı kurulumunun kolay olmasıdır. Sistem beton veya metal silolarda aynı ölçüde iyi çalışır-Düz yada eğri kenarlardakullanılması mümkündür.

USER PULSE silo ve depolardaki tıkanma, birikme,yığılma ve dik cidarlardaki birikme sorunlarının giderilmesinde kullanılmaktadır. USER PULSEunla küle kadar çeşitli sınıflardaki mikronize partikülleri başarılı bir şekilde akışkan hale getirmektedir. Avantajları: Ürün akışını arttırmak ve vibratörlerden kaynaklanan yapısal hasarların ortadan kaldırılmasıdır.

User Muhendislik - Uygulamlar

Titremesi gereken malzemedir, Silo değil

Titreşimli Silo Boşaltma Sistemi

Akışkanlanma

En ideal teknik maddeyi hareket etmesi içinetkin olarak gevşetmektir. Buna akışkanlaşma denir. Akışkanlaşan malzeme silodan kolayca dışarı akar bu arada boru sisteminde arkasından devam eden taşıma işini kolaylaştırır

Siloda bulunan maddenin akışkanlaştırılmasında yaygın olarak kullanılan yöntem parçacıkları ayırmak için içeriye ince bir hava akımı göndermektir.Fakat bu yöntem her zaman başarılı değildir. Hava sıklıkla sadece merkezi bir kanal etkisi yapar böylece boşaltma işlemi kesintiye uğrar.

Titreşimli akışkanlaştırmabu işlemin daha gelişmiş halidir. Biz siloya gönderilen havayı basınç dalgalı şekilde titreşimle güçlendirdik.Bu bize maddeyi etkin şekilde gevşetebilmemizi mümkün kılar aynı zamanda asıl titreşenin silo değil madde olduğundan emin oluruz.

SONUÇ: hızlı ve etkili deşarj

Panel aktivatör hava titreşimini maddenin içine doğru yayar.

User Muhendislik - Uygulamlar

Düşük Frekansla Akışkanlaşma

Bu boşaltma sistemi malzemenin siloda etkili şekilde gevşemesi için geliştirilmiştir. Burada aktivatör tam pnönamatik bir pulsatörden gelen hızlı bir basınçlı havanın itmesiyle çalışır.Panel pulsatör hem titreşim havasını toz malzemenin içinepüskürtmek hem de onu en etkin şekilde dağıtmak için kullanılır.

Püskürtülen hava ince bir şekilde dağıtılır böylece aktivatör yüzeyinde kaygan bir zemin oluşturur ve havadaki titreşim parçacıkların kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu kombinasyon özellikle etkili boşaltma ile sonuçlanır, panelin ebatı şekli ve konumu hem silonun tasarımına hem de maddenin tipine göre uyarlanabildiğinden sistem aynı zamanda çok esnektir. Sonuç olarak,verilen herhangi bir durum için en ideal çözüm planlanabilir. Bu tarzın diğer bir avantajı kurulumunu kolay olmasıdır. Sistem beton ve metal silolarda da aynı ölçüde iyi çalışır-Düz yada eğri kenarlarda.Basit, esnek kurulum bu ekipmanın avantajlarından birisidir.

Günümüzdeki pazarlarda siloların boşaltılmasında kullanmak için çok farklı titreşim sistemleri mevcuttur. Bunların çoğunda bulunan sorun esas olarak konteyner cidarlarında ya da bazı durumlarda silo içinde bulunan özel titreşim ünitelerinde vibrasyon üretmeleridir. Bu malzemenin akışına etken olmaya yeterli gelmemektedir. Diğer Hava şokları ile oluşturulan işlemde ise parçacıkları ayırmak için içeriye ani ve basınçlı bir hava akımı göndermektir. Fakat bu yöntem her zaman başarılı değildir. Hava sıklıkla sadece merkezi bir kanal etkisi yapar böylece boşaltma işlemi kesintiye uğrar. Bazende sonuçları açısından silo boşaltım ağzında yığınlar sebebi ile tıkanmalara sebep olmaktadırlar.

Dahası göreceli yüksek bir yoğunlaşma ve birikme riski oluştururlar. Bu özellikle ince taneli tozlar rutubetli veya hamurumsu maddeler pul şeklinde yada lifli yapıya sahip maddeler için geçerlidir.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

Ekonomi ve Güvenilirlik

Bu sistemin başarılı bir şekilde kullanıldığı zorlu malzemelerin listesi hem uzun hem de kapsamlıdır. Bu ekipmanın basit mekanik tasarımı- uzun yılların deneyimine ve ileri madde elleçleme sahasındaki gelişmelere dayanmaktadır- en az aşınmaya müsaade eder ve uzun çalışma ömrü verir.

Sistem için çok sayıda farklı standart ebatlarda panel aktivatör tasarlanmıştır.Bunlar hemen hemen tüm ebat ve şekillerdeki toz yada tane silo, ambar, depoları için uygulamak mümkündür.

Harmanlama ve Karıştırma

Siloları: Değişik tipteki siloların içindeki havalandırma birikintilere, tıkanmalara, düzgün olmayan karıştırmaya ve madde yığılmasına neden olabilir. USER PULSE uygun kalitede karışım kalitesi temini için malzemenin “ilk giren ilk çıkar” prensibinde düzgünce akışını sağlar.

Bazen, özellikle de zor maddelerin bulunduğu küçük kanteynırlarda sadece bir USER PULSE ile çalıştırılan 3-4 tane çok küçük panel aktivatör kullanmak avantajlı olabilir.

Genelde boşaltma başladığında aktivasyon otomatik olarak devreye girmelidir. Aksi halde bu durumda aktivasyon yüzeyi açık olduğundan boşaltılan maddenin bunların üzerinde köprü oluşturma riski vardır.

Daha büyük silolarda dikey duvar ve çıkış hunisi ortasındaki köşede bazen kemer oluşabilir Bu sorun resimde görüldüğü şekilde konik parçanın üst kenarına yerleştirilen ayrı bir aktivatör vasıtasıyla çözülebilir.

User Muhendislik - Uygulamlar

USER Hamster

USER Hamster büyük beton ve çelik silolarda oluşan kalın keseklerin,kemer veya köprü oluşumların etkin ve güvenli bir şekilde kırılarak silo dışarısına çıkarılması için geliştirilmiş bir üründür. Çimento, Maden, Seramik Alçı, yem,gıda gibi daha birçok endüstriyel tesiste kullanılması mümkünüdür.

Büyük silolar için tasarlanmıştır. Siloların devamlı suretle tamkapasite kullanılmasına yardımcı etkin birmakinedir. Bunun yanında bu silolarınperiyodik revizyon işlemlerinin yapılmasısırasında insan faktörünü emniyetli biralanda tutması nedeniyle İSG gereklerinetamamen uygun dizayn edilmiştir.

USER Hamster Tamamen hidrolik destekli bir silo temizleme sistemidir. Üstten açıklık olabilecek birçok farklı ebatta ve boyutta dökme depolama alanlarında, HAMSTER ürününüz, tüm bölmelere tek tek girişe gerek kalmadan, birikimi aşağıya doğru süpürebilecek etkili ve efektif bir temizleme sistemidir.

Bir kez büyük ölçekli dairesel bir merkezden asılı şekilde monte edilerek ‘’ot biçme mantığı gibi’’, içerideki birikimi aşağıya doğru yıkıcı etkisi ile temizleyerek iner. Kamçının uç kısmına kırıcı kafalar bağlanmıştır.

Operatör makineden bağımsız radyo frekanslı uzaktankumanda kontrolü sayesinde oluşabilecekciddi kazaları önlerken, daha rahat vegözlem için uygun bir mevkiden siloiçerisinde oluşmuş katı tabakanıntemizliğini güvenli bir şekildeyapabilmektedir.

User Muhendislik - Uygulamlar

Etkin temizleme sistemi sayesinde, siloların halen mevcut yıkıcı rejimli temizlememetodlarına göre daha hızlı ve bu sayedesilolarınızın daha kısa süreli pasif kalmasınısağlamaktadır. Üretimde zamandankaynaklanabilecek ekonomik kaybınazalmasına katkıda bulunmaktadır.

Sistem silo içerisine (2,4- 8,0 mt) bom uzunlukları yardımı ile giriş yaparak iç cidar bölgesinde belli temizlik yöntemleri oluşturularak, keseklenmiş alanları sert kamçı darbeleri ile graviti etkisi altında aşağı düşümlerini sağlamaktadır. Bu işlem esnasında silo içerisinde insan bulunmaması sebebi ile oluşabilecek yüksek kaza risklerini önlemektedir.

Bomun 1800 aşağı yukarı hareketi sayesinde kesek kalınlıklarına uygun yaklaşım sağlanabilmekte ve ayrıca yine bomun özel dizayn edilmiş sistem üzerinde montajı ile ilk kurulumundan sonra silo içerisinde 360derecelik temizlik sağlanabilmektedir.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

Sistemin radyo frekanslı kontrolleri sayesinde kullanıcı operatör silo içerisini gözlemleyebildiği en uygun ve güvenli noktadan iç alanda yapılan temizlik işlemini kontrol edebilmektedir. Silo içerisinde oluşan keseklenmelerin silo uzunluğunun belirli mesafelerinde yapabileceği tabakalara ulaşabilmek için, sistem üzerinde bulunan kırıcı kafanın, Tambur vasıtası ile istenilen seviyeye indirilmesi sağlanabilmektedir. Bütün bu işlemler 2 kişilik bir çalışma gurubu ile yapılmakta hem temizliğin güvenliği ve ekonomik kazançları oluşturulmaktadır. Hidrolik sistem soğutma ünitesi bulundurması sayesinde uzun süreli çalışabilmekte sistem içerisinde basınç kayıpları yaşanmamaktadır.

Geliştirilmiş ve silo içerisinde bulunan katı veya daha az katı malzemelerin dökülmesi için kırıcı kafa üzerine monte edilen değişik kırma uçları bulunmaktadır bu sayede malzemenin sertlik derecesi üzerinden maksimum güçte etki sağlanabilmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan malzeme ve silo tıkanma modellerinde USER HAMSTER güvenle temizlik için uygulama yapabileceğiniz bir makinedir.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

Sonic Uygulama

User Muhendislik - Uygulamlar

Daha küçük çaplı silolar için mikronize toz malzemelerin iç cidarlardaki ve boğaz kısımlarda oluşturduğu birikim ve tıkanmalara yönelik olarak Ses basıncı etkisi kullanılarak boşaltımlar gerçekleştirilebilmektedir. Bu oluşumların önlenmesi ilkesine dayanılarak yapmış olduğumuz kurulumlar neticesinde birçok malzeme için etkinlik sağladığı gözlenmiştir.

Yanda Bir kireç silosunda bulunan yan duvarlarda ve çıkış üzerinde oluşan yığınların giderilmesi için silo üzerine yerleştirilmiş olan bir adet SonicHorn bulunmaktadır.

Silo çapı 2 metre ve yüksekliği 8 metredir. Bu silo üzerine 1 adet USER SONIC monte edilmiştir.

Eskize göre yapılmış olan çalışma neticesinde her 2 saatlik bekleme sonrasında 10 sn. çalışma etkisi ile yukarıda bahsedilen sorunlar giderilmiştir.

Bu sayede pahalı ve tehlikeli temizlik modelleri engellenerek silonun devamlı tam kapasite çalışması sağlanmıştır.

User Muhendislik - Uygulamlar