User Sonic

User Muhendislik
User Muhendislik

Sonic Temizleyici Nedir? - Sonic Temizleme Sistemleri

Küresel olarak 50’den fazla ülkede kullanılan AkustikTemizleyici 1960 yılların sonunda başlayarak sıkı çalışma ve testler ile zaman içinde, mükemmel hale getirilmiş kendisini ispat etmiş bir teknolojidir.

Basınçlı hava ile çalışan Akustik Temizleyiciler basınç dalgalanmalarının yol açtığı ,katı partikül içerisine gönderilen bir seri çok hızlı ve güçlü ses ortaya çıkartmaktadır. Bunların çınlamaları ve yanında yüzeyde yapıştıkları partiküllerden ayrılmaları sağlanmakta, bağ ortadan kaldırılınca malzeme yerçekimi(gravity) ile düşmekte veya işlem gazı, hava akımı ile alınıp gitmektedir.

User Muhendislik

Sonic korna olarak bilinen User Akustik Temizleyicilerde bir dalga üretici, bir tınlama bölümü amplifikatör(yükselteç)bulunmaktadır. Dalga jeneratörü kulakla işitilebilir.Audiosonic ürünler ses açıklığında ses üretirken daha gelişmiş modelimiz (INSONEX) , düşük frekanslara geçecek şekilde işitilmeyen infrasonic ses açıklığa kadar değişebilen taban sesi üretmektedir.

Bu ses daha sonra yükselteç ile yükseltilmekte ayar tune edilmekte ve kornaya benzer şekil verilmiş bir rezonans (tınlama)bölümü ile azami etki ortaya çıkartacak şekilde yönetilmektedir. ‘Audiosonic’ üretilen ses dalgaları, gönderilmekte ve değişik aralıklarda frekanslar ortaya çıkartmak için ebadı dikkatli hesaplamalar ile belirlenen çan(boynuz) şeklinde kısımlarda ses yükseltilmektedir. Tüm üretimlerimiz ISO 9000 standardında üretilmekte ve onaylanmaktadır.

Neden User Sonic?

Mühendislik bilgimiz ve üst seviye teknolojik yapımız ile sahada kazanılmış tüm tecrübeler birleştirilerek sistemlerimiz geliştirilmekte olup, Dünya genelinde teslim edilmiş ve edilmekte olan projeleriniz için; projelendirme, yazılım ve kurulum mühendisliğimiz güvencesi altında yapılmakta olup, sistemlerinizin devreye alındıktan sonrada takibimiz devam etmektedir. Geçmişte kurulan tüm sistemlerimiz halen sorunsuz hizmet vermektedir. Bu bizim en büyük gurur ve referans kaynağımızdır.

Aynı zamanda User Mühendislik bu konunun dünya lideri konumunda olan Kockumsonics AB ile işbirliği içersinde olup üretilmekte olan tüm Sonic Horn sistemleri , Kuzey Avrupa’nın en büyüğü olan yankısız oda Laboratuvarlarımızda ses basıncı ve frekans kontrollerinden tek tek geçirilmektedir.

Aşağıda Kockumsonics AB’ nin 70 Yıl önce kullanılmış olan sistemlerinden örnekler bulunmaktadır.

User Muhendislik

Sertifikalı Ses Laboratuvarı; İyi işlev vermelerini sağlamak amacıyla her bir ünite teslimat öncesi test ediliyor ve onaylanıyor.

Müşterilerimizle ilk kurulan temas sonrasında, saha mühendislerimiz çalışmalarına başlamaktadır. Bu çalışmalarımız 4 aşamalı olarak sürdürülmektedir.

  • •Sistem tanımlaması
  • •Proje ve sisteme ait bilgilerin toparlanması
  • •Verilerin Softwear ortamda simüle edilmesi
  • •Proje esaslarına uygun Kurulum
User Muhendislik

Bilinen teknik üzerinden yapılan çalışmalarımız ile daha önceden tamamlanmış olan kurulumların tecrübesi ile tekrar değerlendirilerek, maximum verimlilikte fayda sağlamak için seçilmiş Sonik Korna sistemlerimiz , daha sonra tesislerinizin uygunluğuna göre sizlerle oluşturulmuş planlama doğrultusunda kurulumları gerçekleştirilmektedir.

User Muhendislik

Yukarıda bulunan Grafik ; 3400x2800 mm kapasiteli bir Heat Exchanger için verilen 1 adet User Sonic İçin , en uzak noktada alınmış 140 dB ses basıncı etkisi Grafiği . Bu düzey ses içeride birikim oluşmasını engelleyecektir. %93 verim.

Hedeflenen bölge yada katman içerisindeki ses basıncı seviyesinin en az 135 desibel olması bu hesaplamaları yaparken temizlik etkisi beklenen bölgelerin fiziksel durumları yani ses soğrulmasına etki edecek şartların tespiti bizler için önemlidir

Amaçlanan hedef ise ; temiz tutulacak alan içerisine kurulacak Sonic horn sistemlerinin seçimi ve önceden edinilmiş yüksek oranlı etki grafikleri ile , kurulum sonrası etkiler en az beklenen seviyede oluşması sağlanmış olacaktır.

Sistemlerimizin kurulum aşamasında ise Montaj Kolaylığı sağlamak için User Sonic için dizayn edilmiş Montaj flanşları yardımı ile sistemimiz kurulmaktadır.

Kurulum sonrası ise sistemin devreye alınması yine proje aşamasında toplamış olduğumuz veriler üzerinden değerlendirilerek öncelikli olarak bir model sistemlenmektedir. Bu model ağır şartlar için daha sık AKTİVASYON ve daha kolay şartlar için daha uzun bekleme STOP olarak düzenlenmektedir. Sistem otomatik veya manuel olarak devreye alındıktan sonra, Proses takibi yapılarak User Sonicinsonasyonu en uygun çalışma periyoduna getirilir.

User Muhendislik