SCR

Selektif Katalizör Reaktörü (SCR) Sonik Temizleme

Seçici katalitik indirgeme yadaSCR’ler baca gazlarından NOx’i uzaklaştırmak için kullanılır. Su ve nitrojen oluşturmak için NOx ile birleşen amonyak ünite içerisinde gaza eklenir. SCR içinden baca gazının geçmek zorunda olduğu bir ya da daha fazla katalizatör blok sırasından oluşur.

SCR verimliliği düşmesi bazı sorunların yaşanmasına neden olabilir . örn. SCR'de amonyağın zayıf dağılımı, SCR'de eşit olmayan gaz hızı, Hava ön ısıtıcılarında veya SCR'nin altındaki diğer ekipmanlarda , SCR'den amonyak kayması nedeniyle de kirlenmelere sebebiyet verir. Amonyak ve SO3 reaksiyonu ile amonyum sülfat ve amonyum bisülfat bileşiklerinin oluşması, herhangi bir yöntemle alınması zor yapışkan tortularla kirlenmeye neden olabilir ve petek katalizatörler katı parçacık birikmesinden dolayı tıkanırlar.

Buhar kurum üfleme, hava kurum üfleme genellikle kurulum bölgelerine yakın bir yerel temizleme etkisi sağlar ve tüm SCR elemanlarını etkin bir şekilde temizlemezler. Uzun dalga boylu Sonic Kurum üfleme sayesinde yüksek yoğunluklu SCR elemanlarının her yerine ulaşır. Ses basıncı SCR'nin tüm kesitinde eşit derecede ulaşır ve yüksektir. Sürekli (birkaç dakika duraklama süresi) SCR elemanlarının tüm parçalarının temizlenmesi, SCR'nin düşük diferansiyel basıncı ve yüksek verimliliğini muhafaza etmesine neden olur. Buğulanmaya kıyasla bir başka avantaj da, SonicHorn temizliğinde erozyon hasarları ve diğer elemanlara zarar verilmesi engellenir.

SCR için her katmanda Sonic kurum üfleyici kurulumu, catalyst üzerinde yığın oluşumuna min seviyelerde tutacaktır. En önemli temizlik yanı ise yine bu catalyst için mevcut buhar kurum üfleyicilerin sebep olduğu erozyon, Sonic kurum üfleyiciler için düşünülmez. Sonic kurum üfleyiciler ile yapılan temizlik , SCR nin düşük diferansiyel basıncı ve yüksek verimliliğini muhafaza etmesini sağlar .Buhar kurum üfleyiciler SCR için etkin bir temizlik sistemi değildir.

Sonic kurum Üfleyiciler SCR verimliliğini maksimize etmenin ve tasarımla ilişkili amonyak kaymasından kaynaklanan kirlenmeyi en aza indirmenin maliyet açısından en verimli bir yoludur. Bu yüksek SCR verimliliğine ve elemanların tıkanmasından ve dolayısıyla amonyak kaymasından kaynaklanan tıkanıklığın azalmasına neden olur.

USER SONIC akustik temizleyiciler parçacıkların harekete geçmesini ve gaz akışıyla uygun filtreleme veya elektrostatik çökertme sistemine taşınmalarını temin eder. Kısmen tıkalı bir katalizatör katmanı gazların az sayıda katalizatör bloku arasında geçmesini zorlayarak akışı bozar bu da ünitenin etkinliğini azaltır. Sonic temizleyiciler ya yeni bir ekipmana takıldıklarında kuru üfleme siteminin yerini alırlar ya da var olan bir üniteye takıldıklarında var olan akış yardımcısıyla beraber çalışırlar.

User Muhendislik - Uygulamlar

Geçmiş/Kurulum:

ABD'de bulunan SouthernCompany'ye ait olan Wansley Santrali ekonomizörlerini temiz tutmak için 2001'de ses yayıcılar ile donatmıştır. Santralde Sonik Temizlemenin çok verimli bir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır. Santral, bu kurulumların kusursuz temizleme sonuçları nedeniyle, Selektif Katalizör Reaktörü (SCR) için de aynı tip sonik korna monte etmeye karar vermiştir. Ses ile temizlik temiz tutmak için nispeten ucuz bir yöntemdir ve yapılara da buhar kurum üfleme gibi hiçbir hasar vermez. Ayrıca, ses her köşeye ulaşır ve kül birikimlerini devamlı olarak temizlemek için bir yöntemdir. Bu durum, SCR üzerindeki fark basıncını sürekli dengeli bir seviyede tutar ve kullanım ömrünü %25 kadar artırarak katalizör elemanları üzerindeki aşınmayı azaltır. Wansley'deki katalizör üç katmana sahiptir. İlk katmanın üzerine ve her katmanın arasına 4 adet kornamonte edilmiştir.

Her bir katmanın boyutu 52´5” x 46´11”'dir (16 x 14,3 m)

User Muhendislik - Uygulamlar

Ses Basınç Seviyesinin (SPL) tüm hacimde yeterli olduğundan emin olmak amacıyla SPL hesaplamaları için bir yazılım modeli kullanırız. Ses ile etkili temizlik için SPL en az 135 dB olacaktır.

Bu, SonicHorn için nereye yerleştirileceğini ve hangi frekans aralığının seçileceğini belirlemek için çok güvenilir ve önemli bir araçtır.

Wansley santralinde 2 ayrı SCR vardır; biri klasik buhar kurum üfleyiciler ile, diğeri de temizleme için ses yayıcılar ile donatılmıştır. Santralden gelen şema, 2 tıpatıp aynı SCR'nin üzerindeki fark basıncının Sonik Temizleme kullanarak belirgin şekilde daha düşük olduğunu açıkça göstermektedir. Buna ek olarak, ses her köşeye ulaşır ve SCR elemanlarına hasar vermez.

User Muhendislik - Uygulamlar

Güç Santrali Yakıt Kömür

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar