Elektrostatik Filtreler (ESP)

Filtreler

Endüstriyel filtre sistemleri parçacık halindeki maddeler (toz, duman, fiberler) de dâhil olmak üzere buharlar ile sağlıksız ve istenmeyen bir atmosfer yaratan gazları toplayıp ortamdan atar. Filtre sistemleri ayrıca kullanılabilir malzemeyi geri kazanırken, fabrika ortamının temiz olmasını sağlar bunun yanında aşırı ısı ve nemi de atar. Hava temizleme araçları kirletici maddeleri havadan veya gaz akımından alır. Değişik hava temizleme gereksinimlerini karşılamak üzere geniş aralıkta tasarım türlerine sahiptir. Gerekli temizleme derecesi, çıkartılacak olan kirleticinin miktarı ve nitelikleri ile hava ya da gaz akımının koşulları, herhangi bir uygulama için hava temizleme cihazının seçimi üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, bütün cihaz seçimlerinde yangın güvenliği ve patlama kontrolü de düşünülmelidir.

Endüstride Yaygın Olarak Kullanılan Filtre Türleri;

  • Jet-Pulse (Torbalı) Filtreler
  • Siklonlar - Islak Filtreler
  • Elektrostatik Filtreler
User Muhendislik - Uygulamlar

Elektrostatik Filtreler (ESP)

Elektrostatik Hava Filtrelerin fiber yoğunluğunu artırmadan parçacık tutma kapasitesini yükseltmenin bir yöntemi elektrostatik filtrelerdir. Aktif elektrostatik filtreler, plakalar arasında oluşturulan yüksek gerilim alanından faydalanarak, aralarından geçen havada bulunan yüklü parçacıkların elektrostatik çekim kuvveti ile plakalar tarafından yakalanması/tutulması prensibi ile çalışır. Bu tür filtrelerin parçacık tutma kapasitesi oldukça yüksektir. Ancak, yüksek performansa sahip olmalarına karşın, bu tür filtrelerin montaj ve işletme maliyetleri oldukça yüksektir ve küçük çaplı evsel veya ticari uygulamalar için yüksek maliyetlerinden dolayı tercih edilmemektedirler.

Aktif elektrostatik filtrelerdeki yüksek gerilim alanını devreden çıkararak (dolayısıyla maliyeti düşürerek) elektrostatik parçacık tutma avantajını kullanmak amacıyla geliştirilen bir başka yöntem ise pasif elektrostatik filtrelerdir. Genel Çalışma Prensibi Hava motor / üfleyici tarafından büyük toz parçacıklarını tutan metal kafesli bir ön filtre vasıtasıyla emilir. Kalan parçacıklardan 0,01 mikron kadar küçük olanlar, elektrik yüküyle yüklendikleri güçlü bir elektriksel alana geçerler. Yüklü parçacıklar daha sonra eşit aralıklı paralel plakalardan yapılmış kolektör plaka kısmına geçerler. Araya eklenmiş plakalar topraklanmış olup parçacıkları çekip toplarken, birbirini sırayla takip eden her plaka parçacıklarla aynı kutupta elektrikle yüklenir ve bu durumda da parçacıkları iterler.

Biz genel olarak çalışma verimliliği açısından %99 oranına yaklaşan bu sistemler üzerindeki plakalar üzerinde biriken uçucu kül (flyash) için ESP üzerinde bulunan çekiçlerin ve bunların zaman içerisinde oluşturduğu yıkıcı tahribat yerine Sonichorn sistemimiz ile temizlik etkisi oluşturmaktayız.

Sonichorn etkin değilken gözlenen durum.

User Muhendislik - Uygulamlar

Sonichorn etkin değilken gözlenen durum.

User Muhendislik - Uygulamlar

Sonik Temizleme olmadan altı haftalık üretim sonrası. Toz emisyonu 29.4mg/Sm

User Muhendislik - Uygulamlar

Sonik Temizleme ile altı haftalık üretim sonrası.Toz emisyonu 13.5mg/Sm

User Muhendislik - Uygulamlar

Bilinen teknik üzerinden karşılaştırıldığında sistemimiz çok daha etkin ve ekonomik bir sistemdir.