Sesin Süpürme Etkisi

SESİN SÜPÜRME ETKİSİ

Biz biliyoruz ki ses, mekanik bir düzensizliktir. Bu düzensiz hareket sebebi ile oluşan ses dalgası kendi frekansı içerisinde genleşip daralır Böylece sinüzoidal salınımlar (itme-çekme) oluşturur. Bu salınımlar sonucu oluşan dalga boyu içinde bulunduğu alanın tamamına, her noktasına aktarılacaktır. Bu aktarım esnasında ileri geri hareket eden moleküllerin etkisiyle oluşan dalga ilerlerken alanda oluşan molekülleri de etkisi altına alır.

Sesin süpürme etkisini sonic ürünlerin bulunduğu kazan içerinde düşünecek olursak;

Enerjinin ses dalgaları şeklinde aktarımı esnasında kazan içerisindeki Laminerakışlı sıcak baca gazı da aynı etkiye uğrar. Moleküler hareketlilik, hız çalkantıları ve girdaplaroluşur. Bu durum düzensiz akışkan hareketine dönüşerek türbülanslı akış meydana getirir.

Bu esnada kazan içindeki boruların üzerlerinde taşımakta oldukları kül tanecikleri türbülanslı akıma kapılırlar.Bu etki sebebi ile kül taneciklerinin yüzey ile olan temasları oluşamaz. Bu esnada boru demetleri üzerinde tutunmakta olan mevcut kül katmanları da ses dalgasının üzerinde oluşturduğu titreşim (genleşme ve daralma-itme ve çekme) etkisi ile bağlı bulundukları yüzeyden, ayrılırlar. Bu duruma sesin Süpürme Çırpma etkisi diyoruz.