Hatalı Uygulama Örneği

Akustik temizleyiciler özellikle enerji santrallerinde buhar kurum üfleyicilerin yerine kullanılmakta ve bu alanlarda çok daha etkin ve düşük maliyetlerle çalışmaktadırlar.

Ses fiziği etkinliğinin gerçek anlamda kullanılabilmesi için;

 • Proje mühendisliği
 • Uygulama mühendisliği
 • Kurulum ve Devreye alma işlemi

Eğer bu işlemler sırası ile doğru yapılmaz ise sisteminizde kullanılan cihazların hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu ciddi zaman ve parasal kayıplara neden olacaktır.

USER MÜHENDİSLİK olarak müşterilerimizle ilk kurulan temas sonrasında, saha mühendislerimiz çalışmalarına başlamaktadır. Bu çalışmalarımız 4 aşamalı olarak sürdürülmektedir.

 1. Sistem tanımlaması
 2. Proje ve sisteme ait bilgilerin toparlanması
 3. Verilerin Softwear ortamda simüle edilmesi
 4. Proje esaslarına uygun Kurulum

Bu çalışma sonucunda geçmiş tecrübelerimizinde oluşturduğu bilgi sayesinde sistemleriniz üzerinde istenilen sonuçlara ulaşmak bizim için çok önemlidir.

Ancak ses fiziği ile kurulmakta olan bu sistemler için en önemli kural, sistemi iyi tanımak ve sistemin karakteristik özellikleri hakkında gerçekci bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu nedenle biz her konuda sizlere daha önceden yapılmış kurulumlarıda göz önüne alarak tecrübelerimiz ve mühendisliğimiz doğrultusunda oluşacak sonuçlar üzerinden projelerinize EVET demekteyiz.

Aşağıda anlatacağımız Kurulum bahsetmiş olduğumuz 4 esas kuralın sonuçlar açısından önemini ifade etmektedir.

 1. Sistem tanımlanması ;
  Kazan üreticisi bir firmanın , bir müşterisi için üretmekte olduğu BİOMAS yakıtlı kazan sistemine yönelik bize vermiş olduğu bilgiler aşağıda olduğu gibidir.
  Kazanda yakılacak ürün : saman sapı ve tahta
  Kazan sıcaklığı giriş : 7500C
  Kazan sıcaklığı çıkış : 6000C
  Hava Akış Hızı :65600 M³/H
  Kapsama Alanı: EKONOMİZER, KIZDIRICI1 VE KIZDIRICI
 2. Proje ve sisteme ait bilgilerin toparlanması ;
  Müşteriden alınan DWG ve Kroki çizimler
 3. Verilerin Softwear ortamda simüleedilmesi :
  Firmamız bu bilgiler ve kazana ait DWG çizimleri üzerinden model ve frekans seçiminisoftwear üzerinde tamamlamıştır.
  Bu kazan sistemi için her katmanda kullanılmak üzere 1 adet IKT230/170 hz frekansa sahip ürün seçimi yapılmış müşterimize gönderilen projede kazan üzerinde kurulum noktaları kurulum şekli ve cihazımıza ait teknik çalışma bilgileri gönderilmiştir.
 4. Proje esaslarına uygun Kurulum ;
  Bu bilgiler doğrultusunda firmanın kazan teslimi öncesinde, kurulum ve devreye alma işlemi için süpervisor olarak bulunma talebimizde iletilmiştir.
  Kurulum esnasında kazan içerisinde oluşan kül yoğunluğuna bağlı olarak sistemin otomasyonu üzerinden çalışma döngüsü oluşturularak. Sonic Horn devreye alınması gerekmektedir çok yoğun küllenme için daha sık periyodlar az yoğun küllenme için daha uzun periyodlar kullanılmaktadır. Bu işlem sonrasında kazan için optimal çalışma döngüsü tamamlanarak proje müşteriye teslim edilmektedir.

Sonuçlar:

Devreye alınan kazan üzerinde bize verilen bilgiler dışında Yakıt olarak: Pamuk şilti kullanmıştır. Kızdırıcı 1ve 2 hattına giriş sıcaklığı 1200-1300 oC Economizer üzerinde 1000 Ocolarak ölçülmüştür. İç sıcaklığın çok yüksek olması, yanma sırasında alev yüksekliğinin Kızıdırıcı1-Kızdırıc2 hattına ulaşması Eco hattına olan mesafenin çok az olması, ve yanma sonrası içeride oluşması beklenen külün ergimiş, yani cüruf olması ısı iletim yüzeylerine yapışmasına sebep olmaktadır. Biz biliyoruz ki özellikle bioyakıtlarda yanma analizlerinin, ergime ısılarının önceden tanımlanmış ve Kazan dizaynında bu analizlere uygun iç yanma optimizasyonunun sağlanmış olmasıgerekmektedir. Herzaman bir önceki uygulamada alınmış olan başarının özellikle Biomasskazanlarda bir sonraki uygulamalardada başarılı olacağı anlamı taşımaz Çünkü yakılacak olan biokütlelerin yetişmiş olduğu bölgelerdeki toprak, yıllık yağış miktarı, yıllık güneşlenme miktarı bile aynı cins yakıtta farklı ergime derecelerine ulaşabilmektedir. Özellikle bu anlamda Pamuk şilti bu tip durumlar için en iyi örnektir.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

Sistem Kurulumu :

Kazan üretici firma verilmiş olan projeye uygun olarak USER SONIC montajını tamamlamamıştır. Bu uygulamada Supervisor olarak kurulumda olmamız gerekirken, sistem montajı sadece firma tarafından yapılmıştır.

USER MÜHENDİSLİK mühendislerince yapılmamış ve kurulumu onaylanmamıştır. Sistem gereksinimi olan toplam çalışma basıncı ve hava sarfiyatı için gerekli ön çalışma ( tank ) hazırlığı projede belirtilmesine rağmen yapılmadığı sonradan yapılan saha çalışmamızda tespit edilmiştir. Zor şartlarda USER SONIC daha sık ve daha uzun çalışma döngüsü ile aktive edilmeleri gerekmektedir. Bu durumlarda sisteminin kullanacağı 6 bar kesintisiz ve saniyede 80 lt hava miktarı için, rezerv tankına ihtiyaç duyulabilir. Bu çalışmada koşulların zor olması sebebi ile çok kısa bekleme sürelerinde 10-15 sn. çalışma koşulu gerekli olmuş ancak Tank olmaması sebebi ile kompresör bu şartları sağlayamamıştır.

User Muhendislik - Uygulamlar

Ayrıca ürünümüze ait teknik veriler firma tarafından detaylı incelenmemesi neticesinde yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmıştır. Cihaz üzerinde sıcaklığa bağlı hasarlar oluşmuştur. USER SONIC çalışma sıcaklığı kazan içi bölgede kalan çan kısmı için 1000 oC iken kazan dışında kalan diyafram bölümünün olduğu Dalga Jenaratörü için 500 0C dir. Yine mühendislerimizin saha çalışmalarında yaptığı incelemelerde Dalga jeneratörü yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için titanyum diyafram kırılmış ve diyafram yuvası yüksek sıcaklık sebebi ile tavlanmıştır. Bu alan içerisinde yeni diyaframın çalışması mümkün değildir.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

Kazan istenilen verimlilikte çalışmamış yoğun tıkanmalar sebebi ile her 4 günlük süreler içerisinde duruş yapılarak ısı iletim yüzeyleri temizlenmek zorunda kalmıştır.

Bu tip çalışmalar bize göstermektedir ki Sonic kurulumların etkinliği doğru seçim, doğru yerleşim,doğru kurulum ve doğru periyodların birleşiminden gelmektedir. Bu örnekte olduğu gibi kazan dizaynlarında yapılan hesaplamaların, özellikle kullanılacak yakıt tipinin yanma (ergime ısısını) karakteristiğini bilmek ve bu özellikler doğrultusunda dizaynlar oluşturmak gerekliliğidir. Yanma sonucunda oluşacak uçucu külün kızdırıcı ısıtıcı economizer hatlarında ergimiş seviyede olması Tüm kurum üfleyiciler için istenmeyen bir durumdur. Bu kazan örneğinde yapılması gereken en iyi işlem , Kazan dizaynında yapılması muhtemel değişikliklerdir. Eğer bu sağlanamıyorsa bu durumda USER SONIC ile birlikte Buhar kurum Üfleyiciler kurularak çok sık periyodlarda sistemlerin devreye girmesi olacaktır.