User Explosion Pulse Cleaning

User Muhendislik

EPC NEDİR ?

Sistem birbirlerine ve yüzeye yapışan zorlu parçacıkların bir şok dalgası ile sökülerek sistemden uzaklaştırılması amacıyla geliştirilmiştir. User EXPLOSION PULSE CLEANING sistem bir şok dalgası oluşturarak yüksek sıcaklıktaki kazanların akustik sistem ile temizlenmesini sağlar. Sistem çalışır durumda (online) iken periyodik bir temizleme döngüsü ile kazandaki partiküller dışarı atılır. Zorlu partiküllerin sistemden dışarı atılması konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

User Muhendislik
User Muhendislik

Bahsettiğimiz temizleme frekansı temizleme sistemine dahil olan otomatik bir kontrol sistemi ile programlanarak kontrol edilebilir. Programlama dokunmatik bir ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Bahsedilen parametrelerin yoğunluğuna göre hafif veya ağır rejimler uygulanabilir.

Ayrıca yakıt olarak kullanılan gaz, kazanın brülörlerini ateşlemek için kullanılan gaz kaynağından elde edilebilir. ( propan, doğalgaz vb. )

User Muhendislik

Sistem 6 ana bölümden oluşmaktadır;

 • Actuator (Çalıştırıcı)
 • Horn (Korna)
 • Pneumatic Units (Pnömatik Ekipmanlar)
 • Gas Units (Gaz Ekipmanları)
 • Ignition System (Ateşleme Sistemi)
 • Electric Apparatus ( Elektrikli Cihazlar)
User Muhendislik

Sistemin çalışma prensibini kısaca tanımlayacak olursak, cüruflar üzerinde etkili olacak enerji seviyesini elde edeceğimiz yakıt ve hava karışımı belirli bir oranda karıştırılır. Bu karışım ise yanma odasında milisaniyelik zaman dilimlerinde ateşlenerek yakıtın içindeki kimyasal enerjinin kinetik enerjiye dönüştürme işlemi gerçekleşmiş olur. Bu kinetik enerji yanma odasında büyük bir basınç artışı oluşturur. Yanma odasının dış ortama açılmadan önce şok dalgasının oluşumu sağlamak için idealize edikmiş korna yapısı sayesinde, hızlanarak dışarıya bir şok dalgası olarak atılır. Çıkıştaki korna yapısı şok dalgası oluşumuna katkı sağlamanın yanı sıra ona belirli bir frekans kazandırır. Sonucunda yaklaşık olarak 170 Db seviyesinde bir ses gücü ve geometriye bağlı olmak üzere 100 Hz civarında bir frekans oluşturur. Bu noktadan sonra artık diğer sıradan dalgalardan farklı, benzersiz şok dalgası etkisi altına girilmiştir.

Şok dalgalarının karakteristik özelliklerinden bazıları şu şekildedir;

 • Yaklaşık olarak 670 – 2400 m/s hızlarındadırlar. Ma>1
 • Atmosferik havada standart bir şok dalgasının kalınlığı yaklaşık olarak 2,5 angstromdur ( 1 angstrom = 1.0 ×〖10〗^(-10) metre = 10 milimicron )
 • Şok dalgaları tersinmez, süreksiz ve lineer olmayan dalgalardır.
 • Şok dalgası ilerlerken basınç, yoğunluk, entropi, sıcaklık, hız ani olarak düşer ve azalır.
 • 170 Db gücü seviyesinde bir şok dalgasını, 130 Db seviyesinde bir akustik dalga ile kıyaslandığımızda şok dalgası etkisi akustik bir dalganın oluşturduğu etkiden 1020 kat daha büyüktür.
User Muhendislik

ŞOK DALGALARININ CÜRUF OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

User- EXPLOSION PULSE CLEANING'in saniyede yaklaşık 10 – 15 patlama oluşturması patlama başına bir şok dalgası oluşturması anlamına gelir. Online olarak çalışan bu sistemde oluşan yüksek yoğunluklu ve keskin şok dalgaları ısı değiştirici tüplerin üzerinde bulunan cüruf üzerine doğrudan etkir.

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerden biri olan şok dalgalarının çok ince ve yoğun bir yapıda olması cüruf üzerinde kesici bir etki yaratmasına neden olur. Böylece cüruf parçalara ayrılarak yüzeyden ayrılacaktır. (şok dalgalarının mekanik etkisi)

User Muhendislik

Şok dalgalarının geçtiği alanlarda sıcaklık, basınç, yoğunluk, hız ve entropinin ani olarak değişmesine bağlı olarak ısıl gerilmeler oluşur. Bu ani ısıl gerilemeler ise yine cüruf yapısındaki molekülleri zayıflatarak parçalanmayı kolaylaştırır. (şok dalgalarının termal etkisi)

Şok dalgalarının tüp demetlerinin üzerine etki etmesinin birçok olumlu etkisi vardır. User – EPD’ dan çıkan şok dalgası tüp demetlerinde yansır ve oluşan yansıma nedeniyle aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi tüplerin arkasında da temizlik etkisi oluşur. Şok dalgaları tüp demetlerinin arasında yansımanın yanı sıra cürufların içinde bulunan boşluklarda da yansıma yapar ve cürufun kolaylıkla parçalanmasına katkıda bulunur. (şok dalgalarının mekanik etkisi)

User Muhendislik
User Muhendislik
User Muhendislik

Pulse’ lar halinde verilen şok dalgası nedeniyle tüp demetleri arasında akan akışın hızı tekrarlı olarak önce süpersonic (ses üstü) seviye ye çıkar ve sonrasında subsonic(ses altı) seviyeye geri döner. Bu tekrarlı değişimler tüp paketlerinin üzerinde ovalama ve süpürme etkisi oluşturarak ısı değiştirici boruların etrafını sarmalayan cürufun bertaraf edilmesini sağlar. (şok dalgalarının mekanik etkisi)

Yukarıda da açıklandığı gibi şok dalgalarının cürufların bertaraf etme kapasitesi çok yüksektir. Bunun yanı sıra tüp paketleri ve kazan üzerinde aşındırıcı bir etkisi bulunmamaktır. Yaktığımız yakıt miktarına bağlı olarak kinetik enerjiye dönüşen kimyasal enerji seviyesi kazan malzemelerini olumsuz etkilemeyecek seviyede güç içermektedir. Ayrıca diğer temizleme yöntemleriyle kıyaslandığında operasyon frekansı düşüktür. Böylelikle cürufu yukarıda açıklanan birçok sebepten bertaraf ederken kazan malzemelerine olumsuz bir etki oluşturmaz.