Siklonlar

Siklonlar yaygın olarak kullanılan endüstriyel toz tutuculardır. Genelde bir siklon, girdap oluşturan bir gaz girişi, eksenel bir temiz gaz çıkışı ve toz boşaltma açıklığından meydana gelir. Bir siklonun performansı toz tutma verimi ve basınç düşüşüyle belirlenir. Siklonun tasarım kriterleri kullanım amacına bağlı olarak yüksek verimli veya yüksek kapasiteli olabilir. Dolayısıyla siklonlar için tek bir optimum tasarım yöntemi yoktur.

Siklonlar, içinde katı taneler bulunan bir gaz akımını, teğetsel giriş etkisiyle sınırları belli bir girdap hareketine dönüştüren ve taneler üzerine etkiyen santrifüj kuvveti yardımıyla katı taneleri gazdan ayırarak gazın temizlenmesinde kullanılan, sabit (hareketsiz) parçalı cihazlardır. Uygulamada çok çeşitli geometrilere sahip siklonlar mevcuttur. Ancak gaz temizlemede en yaygın olarak kullanılan siklon tipi, teğetsel girişli, tek silindir ve tek konili ve eksenel çıkışlı olanlardır.

User Muhendislik - Uygulamlar

Basit yapılı olması, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi ağır şartlarda çalışması siklonların en büyükavantajlarıdır. 5 μm’den küçük partiküllerde veriminin düşük olması ise dezavantajıdır. Siklonlarda mühendislikaçısından iki önemli parametre vardır. Bu parametreler, siklon basınç kaybı ve toz tutma verimidir. Bunlardan siklon basınç kaybının ekonomi açısından önemi vardır. Bunun nedeni siklon basınç kaybının fan gücünüetkilemesidir. Siklonlarda basınç kaybı siklon giris kesitinde, siklon iç duvarında ve siklon çıkıs borusu yanidalma borusunda meydana gelir. Genellikle basınç kaybı siklon giriş ve çıkış arasındaki statik basınç farkı olarak tanımlanır.

Siklonlarda toplam basınç kaybı siklon giriş, çıkış vesiklonun gövdesinde meydana gelen kayıpları içerir. Basınç kaybının asıl kısmı örneğin % 80’i,türbülanslı ve girdaplı akıştan kaynaklanan enerji dağılması ile oluşur. Geriye kalan % 20’lik kısım isesiklon duvar yüzeyinde oluşan akışkan sürtünmesi, girişteki genleşme ve çıkıştaki büzülmedenkaynaklanan basınç kaybıdır.

User Muhendislik - Uygulamlar

Siklonlar endüstride iri taneli toz partiküllerin toplanmasında oldukça verimli sistemlerdir. Özellikle toz partiküllerin en büyük tehlikesi yanıcı ve patlayıcı olabilmeleridir. Bu sebeple siklon üzerinde toplana toz parçacıkların toplanma oranına göre sistemden uzaklaştırılması gerekebilir.

Siklon: İşlemin verimliliği için siklon içerisinden düzgün hava akışı olması hayatidir, USER SONIC AKUSTİK TEMİZLEYİCİ , ekipman devredeyken malzeme birikintisinin uzaklaştırılması için basit bir yol sağlar böylece zaman tasarrufu yapılır ve manuel temizlik ihtiyacı devreden çıkarılır. İster dikey cidarda birikinti olsun isterse de çıkışta yığılma olsun ,USER SONIC AKUSTİK TEMİZLEYİCİLER etkin malzeme sökümü sağlar.

Dinamik Siklonlar:

Bunlar siklonların tıkanmasına yol açabilecek ve yukarı akış ekipmanlarının verimli çalışmasına mani olabilecek pervane tıkanıklarına ve hasarlarına meyillidir. Akustik temizleyiciler parçacık birikmesini ortadan kaldırarak düzgün hava akışını ve etkin katı madde seperasyonunun sürekliliğini sağlarlar.

Statik Siklonlar:

Akustik temizleyiciler hem siklonun içinde hem de bağlantılı olan kanallarda tıkanıklık ve parçacık birikimini engeller böylece sürekli hava akışını ve maksimum parçacık uzaklaştırılmasını sağlar.