Karbon Siyahı

User Muhendislik - Sektörler

Birçok sektörde uygulamalara sahip olan User Akustik Temizleme Sistemleri için kilit sektörlerde malzeme akışını arttırmak partikül yoğunlaşmasını ortadan kaldırmak, hızlı ve daha ekonomik üretimi sağlamak kaçınılmazdır. Enerji Üretim Tesisleri, Çimento Petrokimya ve Gıda, diğer kuru işleme ve depolama endüstrisi bizim en yoğun faaliyet gösterdiğimiz alanlar arasındadır. Gaz ve sıvı haldeki hidrokarbonların eksik yanmasıyla elde edilen çok ince tanecikli elementer karbonda çalıştığımız en önemli microtanecik yapılarından biridir. Bu taneciklerin çapı yaklaşık olarak 25 ila 400 milimikron arasındadır.

Karbon siyahının çoğu, tabii gazların veya rafineri sıvı yağların tam yanmaması ile özel fırınlarda yan ürün olarak elde edilir. Yanan gazların taşıdığı karbon siyahı tanecikleri çeşitli ayırma vasıtaları ile gazdan ayrılır. Karbon siyahı elde etmek için eski bir metod olan kanal metodu da kullanılır. Tabii gazlar veya kıymetli olmayan yağlar zayıf hava akımında özel fırınlarda yakılır ve isli alev elde edilir. Bu alevler, üzerinde kanalları olan çeliğe çarptırılır ve alev ileri geri yavaşça hareket eder. Kanalda toplanan is hareketli bir bıçak ile kazınır.

Karbon siyahının diğer bir şekline asetilen siyahı denir ki, asetilenin ısı ile bozunmasından elde edilir. Bu bozunum eksotermik (dışarı ısı veren) bir reaksiyon olup başlama sıcaklığı 800°C’dir. Reaksiyon başladıktan sonra ısıtmaya gerek yoktur.

Böyle bir sanayi içerisinde. User Sonic Akustik temizleyiciler aşağıdaki işlem alanlarında dizi Karbon Siyahı sanayi içinde başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

  • Silo
  • Harman Siloları
  • Kanal Temizleme
  • Siklonlar (Danamik ve Statik)
  • Filtre Sistemleri
  • ID Fan Sistemleri