Filtreler

Endüstriyel filtre sistemleri parçacık halindeki maddeler (toz, duman, fiberler) de dâhil olmak üzere buharlar ile sağlıksız ve istenmeyen bir atmosfer yaratan gazları toplayıp ortamdan atar. Filtre sistemleri ayrıca kullanılabilir malzemeyi geri kazanırken, fabrika ortamının temiz olmasını sağlar bunun yanında aşırı ısı ve nemi de atar. Hava temizleme araçları kirletici maddeleri havadan veya gaz akımından alır. Değişik hava temizleme gereksinimlerini karşılamak üzere geniş aralıkta tasarım türlerine sahiptir. Gerekli temizleme derecesi, çıkartılacak olan kirleticinin miktarı ve nitelikleri ile hava ya da gaz akımının koşulları, herhangi bir uygulama için hava temizleme cihazının seçimi üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, bütün cihaz seçimlerinde yangın güvenliği ve patlama kontrolü de düşünülmelidir.

Endüstride Yaygın Olarak Kullanılan Filtre Türleri;

  • Jet-Pulse (Torbalı) Filtreler
  • Siklonlar - Islak Filtreler
  • Elektrostatik Filtreler

Jet- Pulse (Torbalı) Filtreler

Torbalı filtreler, kirli gazı akımı içerisinde asılı halde bulunan tozları tutmak üzere torbalar kullanan kuru tip toz toplayıcı sistemlerdir. Torbalı filtrelerin toz tutma verimlilikleri ve yasal gereksinimleri yerine getirebilme kapasiteleri elektrostatik filtrelere göre daha iyidir. Ancak sıcaklık, gazın cinsi gibi kısıtlamalara tabidirler.

Bu sistemlerde kullanılan temizlik metodları ise;

  1. Mekanik sallama ile
  2. Ters hava akımı ile
  3. Basınçlı hava jeti ile

Temizlemeli sistemlerdir. Ticari olarak torbalı filtrelerin çoğu bu üç türden biriyle üretilse de, birbirine rakip ürünler arasında belirli bir uygulamaya göre yapılan özel tasarımlarda önemli değişiklikler söz konusudur. Bu filtreler çelik yapı içinde optimum sayıda ve tozun niteliğine uygun olarak seçilmiş torbalar, gövde yapısı temizleme ünitesi (mekanik, ters hava akımlı veya basınçlı havalı-jet pulse) hava kilidi, konveyör ünitesi, otomatik kontrol sisteminde meydana gelir. Torbalar uzun ve silindirik yapıdadır.

User Muhendislik - Uygulamlar
User Muhendislik - Uygulamlar

USER MÜHENDİSLİK olarak Jet-Pulse filtrelerde geleneksel temizleme yöntemlerine oranla çok daha etken temizlik yapabilmek mümkündür. Uygulamanın aksine içeride bulunan her bir torba başına sistem uygulaması yerine sistem boyutları dikkate alınarak kurulacak olan az sayıda cihaz ile tüm filtre ve iç haznede tutunmakta olan partiküller,torbalara yapışarak tutunmak yerine boşaltım bunkerine birikecektir.

Hava şoklu sistemlere göre çok daha az bir hava sarfiyatı çok daha ucuz bir maliyet ile kurulum yapılabilmektedir. Hava şokları, filtre boyutlarına göre içeride bulunan torbaların basınç etkisi ile %40-45 lik üst bölgelerinde çok etkili iken daha aşağı bölümlerde hava basıncının etkisini yitirmesi sebebi ile aynı etkiyi göstermemektedir. Bununla birlikte kirlenmeye bağlı olarak planlanmış çalışma döngüsü sıklığı,torbalarda hava basıncı ile oluşan ve temizlik etkisi için gerekli olan şişmeler, zamanla torba yıpranmalarına ve zamanla bu torbaların yenilenmesine sebebiyet vermektedir. Sonic sistem ile içeride oluşturulan düşük frekanslı ses dalgaları sadece torbaları değil tüm hazne içerisinde hiçbir kör nokta bırakmaksızın tüm alanda aynı etkiyi yaratmakta ve torbalara hiçbir zarar oluşturmamaktadır. Buda sisteminiz için ek %20 lik bir materyal ömrü sağlamaktadır.

Akustik temizleyiciler toplama yüzeyleri boyunca basınç düşümünün azaltılması, filtre torbasının örünün artması ve besleme hunisi tıkanıklığını önleme konularında etkilidirler.

Filtrelerin akustik temizliği basınçlı hava kullanımını önemli ölçüde azaltabilir. Akustik temizleyiciler genellikle gövde temizliğine yardımcı olabilecekleri ve silo kısmında birikimleri önleyebilecekleri yer olan filtre torbasının altındaki silo kısmına yakın alanlara monte edilir.

Akustik temizleyicilerin sonik temizleme etkisinde, torbalar ters itişten dolayı meydana gelen darbe ve örgü bozulmasına maruz kalmazlar ve bu işlem torbaların ters itişe maruz kaldığından 1.8 defa daha fazla sürebilir.

Akustik temizleyiciler, basınç farkını azaltarak ve parçacık darbe etkisini engelleyerek filtreleri temiz ve verimli tutarlar.

User Muhendislik - Uygulamlar