Farklarımız

Ses, en basit tanımıyla duyulabilir ve duyulamayan formlardaki basit titreşimlerdir. Bu titreşimler havanın varlığı sayesinde oluşur ve ses oluşumuna neden olan enerji, moleküller arasında aktarılarak bir yerden başka bir yere taşınır. Sesin tanımlanması her ne kadar basit olsa da, her insandan çıkan sesin farklı olması, müzik gibi kavramları düşündüğümüzde aslında ses kavramının kendi içinde ne kadar farklılık gösterebileceğini fark ederiz. Doğada duyulabilen seslerin yanı sıra duyulamayan infrasonic (20 hz ve altı) ve ultrasonic (20000 hz ve üstü ) sesler de bulunmaktadır. Bazı hayvanlar bu farklı frekans değerlerine sahip sesler vasıtasıyla iletişim kurarlar. Ayrıca ses tıp biliminde çeşitli hastalıkların tedavi edilmesinde ses altı, savunma sanayisinde ise ses üstü dediğimiz süper sonic şok dalgaları kullanılırlar. Bütün bunları göz önüne alındığımızda sesin aslında bir enerji türü olduğu rahatlıkla söylenebilir.

User Mühendislik - Farklarımız

Tüm bu karakteristik özellikleri göz önüne aldığımızda istenen formda bir ses dalgası oluşturmanın önemi ön plana çıkar. Sesin hava molekülleri vasıtasıyla yayıldığını göz önüne aldığımızda istenilen formda sesin oluşturulması ve yayılması hassas bir olaydır. Sesin enerji olarak kullanılabilmesi için doğru frekansta, yeterli genlikte ve seviye de ses üretilmelidir. Bu değerlerin istenen seviyede oluşturulması ve kontrol edilmesi gerekir.

User Mühendislik ürünlerinde Sonic Hornlar büyük bir hassasiyetle dizayn edilir. Sesin yapısındaki parametrelerden biri olan frekansın belirlenmesinde kornaların beden yapısı en önemli parametrelerden biridir. Frekans, kornanın geometrik değerleri üzerinden hesaplanır.

User Mühendislik - Farklarımız

Kornanın fiziksel formunu tamamlayan diğer bir etken ise lineer olmayan yayılma açısıdır. Açı kornanın giriş ağzına yaklaştıkça exponansiyel olarak genişler. Bunun amacı gelişmekte olan dalgayı kademeli olarak gerdirmektedir. Örneğin düz konik şeklinde boğazın yakınında olan alan kısa bir mesafede ikiye katlanırken, ağzın yakınına yaklaştıkça daha yavaş genişler. Bu dengesizlik dalganın kademeli olarak gerilmesini kısıtlar. Fakat exponensiyel kıvrıma sahip bir kornada bu durum eşitlenerek sesin kısa mesafelerde verimli olarak yükseltilmesi sağlanır.

User Mühendislik - Farklarımız

Kornanın bu formu sesin yükseltilerek amflifikatör görevi görmesini sağlar.

Bu hesaplamalarda sağlanması gereken diğer bir önemli konu OD / L oranının yüksek olması gerekliliğidir. Tasarım yapılırken, 1 değerine ulaşılması mümkün olmasa da sesin büyümesini sağlamak için yüksek tutulmasında fayda vardır.

Böylece istenen formda ses enerjisini elde edebileceğimiz fiziksel yapı tamamlanmış olur.

User Mühendislik - Farklarımız

İkinci aşama sesin oluşumudur. Ses, korna yapısından geçmeden “housing” adı verilen bir yapının içinde oluşur. Bu yapı tasarlanırken sesin gücünü temsil eden Desibel değeri aşağıda bulunan değişkenlere bağlıdır.

  • Housing yapısının içinde bulunan ve titreşim sağlayarak sesi oluşturan diyafram yapının malzemesi
  • Diyafram yapının kalınlığı ve yarıçapı
  • Beden yapısının sebep olduğu frekans
  • Housing yapının içine gönderdiğimiz hava miktarı
  • Diyafram yapının titrediği alanın genişliği